Mga proyekto

Mga proyektong dual axis

5MW sa North China

5MW sa North China

Proyekto ng pabrika

Proyekto ng pabrika

Proyekto ng green belt

Proyekto ng green belt

Proyekto sa bundok

Proyekto sa bundok

Solar tracker pagkatapos ng snow

Solar tracker pagkatapos ng snow

Mga proyektong single axis

default

20MW sa Central China

default

20MW tilted single axis sa disyerto

default

40MW ZRPT flat single axis na may inclined module

110MW na may bifacial modules

110MW na may bifacial modules

Proyekto sa bubong

Proyekto sa bubong

Manu-manong adjustable fixed mounting projects

50MW SPIC na proyekto

50MW SPIC na proyekto

20MW na proyekto sa disyerto

20MW na proyekto sa disyerto